Manden bag

Manden bag denne blog

Jeg har en lang karriere i grænselandet mellem teknologi og forretning. Nogen gange har jeg har jeg siddet på teknologisiden og været fokuseret på at skabe løsninger på forretningsmæssige problemer, andre gange har jeg siddet på forretningssiden og anvendt teknologi til at understøtte forretningen.

Det er erfaringerne herfra jeg trækker på i denne blog. Se min profil på LinkedIn

Jens_Galatius small

Min første erfaring med EDB – hed det dengang – går helt tilbage til 1965, hvor jeg blot var en stor knægt. Min Far var direktør på SEAS og installerede det år det første EDB-anlæg til afløsning af hulkort, til brug for elektricitetsafregningen. Det var et stort anlæg fra Burroughs. En særligt rum blev indrettet. Med dobbeltgulv til kablerne. Og glasvæg ud mod gangen så man kunne stå og beundre det. Det mest bemærkelsesværdige var dog en 10Mb harddisk. Den var op mod 1 meter i diameter og stod lodret for at gøre den mere stabil. Et stort fremskridt med fantastisk meget lagerplads.

Efter endt uddannelse kom jeg til IBM i 1976, hvor jeg en kort overgang var tilknyttet den afdeling der solgte EDB-anlæg til bankerne. Lige på det tidspunkt (efteråret 1976) drejede det sig om salg af online terminalsystemer til bankerne, specifikt til Andelsbanken. IBM3600 hed systemerne, der blev installeret i de fleste større banken i 1970′erne. Men efter få måneder blev jeg flyttet over i den afdeling der solgte EDB til den offentlige sektor. Her blev en af mine opgaver at gå ud til de mindre kunder i den offentlige sektor og få dem til af udskifte deres hulkortanlæg med ‘key to disk” systemer. I stedet for hulkort havde de en 8,5″ diskette, der rummede ikke mindre end 1920 hulkort og var som sådan et stort fremskridt. Alligevel husker jeg at det to mig 9 måneder at overbevise Sømandsskattedirektoratet om at det skulle skifte. Det på trods af at de, så vidt jeg husker, sparede en lille smule i den månedlige leje.

Siden er der løbet meget vand i åen og den teknologiske udvikling er eksploderet. I 1997 kastede jeg mig for alvor ind i digitalisering, ved at stå for udviklingen af daværende Unibanks – nu Nordeas Online Investering. I 2000 fulgte Netbank, Solotorvet, E-betaling via Netbank i hurtig rækkefølge. Jeg var også en central spiller i etableringen af Pensionsinfo, der sammenstiller informationer fra de fleste pensionsudbydere i Danmark, i en samlet oversigt over pensionsudbetalingerne til borgeren.

Jeg har også stået for salg af forsikringer på Tryg.dk samt skabt papirløse processer for mere end 2000 medarbejdere hos Tryg Forsikring i Ballerup. Og inden længe står vi for den første digitale integration mellem en myndighed og et privatselskab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *