Staten fejer for egen dør med tvungen digital post med fuld retsvirkning

digstratFremover kan man sende en e-mail med samme retsvirkning som et anbefalet brev, så længe afsenderen er offentlig og så længe e-mailen lander i den offentlige digitale postkasse, som alle borgere og virksomheder tvangstilsluttes inden 2015. Om borgeren så benytter den digitale postkasse er sagen uvedkommende.

Som led i gennemførelsen af Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi har regeringen fremsat forslag til ”Lov om Offentlig Digital Post”, der tvinger alle borgere og virksomheder til at have en digital postkasse hvor de kan modtage e-mails fra det offentlige. Samtidig bliver det lovgivningsmæssigt forankret at mail er at betragte på linje med alm. breve og anbefalet post i forhold til retsvirkning. Formålet med loven er at understøtte målsætningen om at 80% af al kommunikation mellem det offentlige og virksomheder og borgere skal foregå digitalt i 2015.

Hvor det er klinkende klart i lovforslaget, at der er fuld retsvirkning af e-mails som det offentlige sender til borgere og virksomheder, er det ikke så tydeligt at det også gælder den anden vej. For den nye offentlige digitale postkasse åbner nemlig mulighed for to-vejs kommunikation. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt at man som borger og virksomhed er ligestillet med den offentlige part i kommunikationen. Det kunne godt stå eksplicit i loven.

Kommunikation udenfor offentligt regi ikke medtaget

Desværre gælder det kun hvis man er en offentlig myndighed. Loven er skarpt afgrænset til kommunikation hvor det offentlige er part. Kommunikation udenfor offentlig regi mellem virksomheder og borgere er ikke omfattet af loven.

Der er tilsyneladende ingen planer om at ligestille virksomheder med offentlige myndigheder. Det betyder, at al ikke offentlig mail-kommunikation fortsat lever en usikker tilværelse med en lovgivning der ikke tager højde for digital kommunikation.

En af årsagerne synes at være at loven er knyttet direkte op ad anvendelsen af systemet ”Offentlig Digital Post”. Men det reelt er E-boks forklædt som offentlig løsning. E-boks har i dag op over 3 mio. borgere og næsten 130.000 virksomheder tilknyttet og benyttes af mere ned 20.000 danske virksomheder til at sende breve til deres kunder.

Vi kan derfor kun opfordre regeringen til at overveje om privat kommunikation via E-boks kan sidestilles med offentlig post, således at også virksomheder kan anvende mails som kommunikation med fuld retsvirkning.

This entry was posted in Digitalisering generelt, Strategi, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *